Харків. Харківській ліцей № 161 "Імпульс"

 
ЗНО

Для вас, юні читачі

 

                    

 

         

                                                            

                       Електронні версії підручників див.  http://pidruchnyk.com.ua

 

 

                                                                            Цікавий портал з творами за шкільною програмою див. http:// shalash.dp.ua

 

 

                                                          в бібліотеці на Вас чекають  журнали:

 

                                                                   

   

                                                                

 

 

 

пОРАДИ, Як   читати   книжку

 
 
        Пам'ятай : читання  одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.

 

        Читати треба уважно, вдумливо.

 

        Подивися на титульну сторінку книги. Ти дізнаєшся прізвище автора, назву книги, де і коли вона видана.

 

        Щоб краще розуміти книгу – читай передмову. Вона розповість багато про автора і його книгу.

 

        Внутрішньо налаштуйся на читання. Не поспішай, не “ковтай” зміст книжки, а читай уважно, вдумливо.

 

        Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення.

 

        Пояснення незрозумілих слів шукай у тлумачному словнику.

 

        Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).

 

        Не пропускай у книзі описів природи, описи інтер'єру, що оточує героїв. Вони допоможуть краще зрозуміти характер героя, хід подій.

 

        Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями чи батьками , дай оцінку.  

 

        Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.

 

       Закриваючи книгу, подумай, чому тебе вона навчила.
 
 

 

Як вести щоденник читача

 
 
         Прочитавши книгу, подумай над її змістом.

 

         Запиши у щоденнику автора та назву книги.

 

         Коротко напиши про що говориться у ній, хто головний герой.

 

         Напиши, хто з дійових осіб тобі найбільше сподобався і чому.

 

         Чого вчить ця книга?
 
 
 
 

                                                                            Як написати реферат

             Реферат - від латинського "доповідаю".

 
          1.       Визначити тему.

 

          2.       Підібрати літературу:

 

                   а) документи, першоджерела;

 

                   б) газетні та журнальні матеріали;

 

                   в) довідники, збірники, монографії.

 

          3.       Грунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

 

          4.       Скласти список розділів, який може бути і планом реферату.

 

          5.       Виділити основні питання.

 

          6.       Систематизувати опрацьований матеріал.

 

          7.       Написати реферат.

 

          8.       В кінці реферату слід подати список використаної літератури.

 

          9.       Бібліографічний опис джерела в списку літератури подається за такими правилами:

 

  •               для книг слід вказати прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані, місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;
  •  
  •               для журнальних статей зазначають прізвища та ініціали авторів, повні назви статей , скорочені назви журналів , роки, номери, томи , випуски, сторінки;
  •  
  •               для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, в яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.